Varför Interoperabilitet

Varför Interoperabilitet

Just nu presenterar vi vår styrelse på LinkedIN och efter varje presentation lägger vi in deras beskrivning varför de engagerat sig i SEIIA och vad som är viktigt!