En projektidé Best Practice 2030

Lönsam digitalisering

Kortversionen drygt 5min

Lång version drygt 20min

Texten kommer att uppdateras löpande allt eftersom projektidén utformas och utvecklas. Vill ni ta del av bildmaterialet i presentationen ovan finns det här under Best Practice 2030

Vill ni anmäla ert intresse att delta eller bara följa ett eventuellt projekt Anmälningslänk

Det är ganska bråttom att komma till skott med detta projekt så vi behöver er anmälan under januari 2024 som senast. 

Den digitala utvecklingen i industrin är inte snabb och mycket handlar som vi ser från SEIIAs horisont i att det saknas ett engagemang från den högsta ledningen men också för att vi tyngs ner av vår historik. Att göra större omvälvande insatser möter motstånd på många nivåer. Ett hinder vi ser är att vi behöver förändra många olika arbetssätt. Vi är i våra privata världar ganska öppen för ny teknik och vi hoppar på nya tekniker och testar. I vår industri är vi dock väldigt konservativ, vi har haft det som ett ämne eller tråd på två av våra konferenser men det är svårt att nå fram till de som sitter på beslutsmandaten.

Samtidigt som vi har en tröghet i förändringsarbetet har vi problem med återväxten ute på industrin. Det blir inte bättre av att vi dessutom har en utveckling där det inte kommer finnas lika många yngre att anställa då de stora åldersgrupperna som inom den närmaste 10års perioden går i pension. Att sedan locka ungdomar som är födda med digitaliseringen i ”blodet” kan vara en utmaning i sig.
Det vi riskerar och som vi har hört många som berättat om att den digitala utvecklingen pågår och de som lyckas kommer hitta så många konkurrensfördelar att det riskerar att konkurrera ut industrier som inte hänger med.

  • Högre produktivitet för att man med högre kvalitet och tillgänglighet på produktions och underhållsdata kan prediktera underhållsinsatser och optimering av produktionsprocessen.
  • Minskad underhållsorganisation då vi slipper lägga tid och resurser på att leta information och verifiera att det är korrekt.
  • Många har höga förväntningar på AI projekt men med brister i den digitala plattformen misslyckas allt för många. Vi har fått ta del av siffror där 85% av alla AI projekt inom processindustrin misslyckas.

Vad vill vi göra då?
För att snabba på den utveckling som är oundviklig och att påvisa att nya arbetssätt och teknologier är lönsamma och möjliga att införa samt lära av förändringsprocessen vill vi testa detta i ett projekt vi kallar ”Best Practice 2030”

Idéerna bakom projektet är att vi samlar representanter för industrin till ett framtidsscenario arbete. Att med hjälp av visionära system- och tjänsteleverantörer, anläggningsägare och vårt internationella nätverk m.fl. sammanställer en framtidsversion ”Best Practice 2023” där vi jobbar med projektering, idriftagning och förvaltning med en helt ny digital approach.

Ett konkret exempel är att minimera användandet av CAD-dokumentation av e– och automationsanläggningar, ersätta detta med visualiseringsverktyg av det data som krävs för att optimalt förvalta och underhålla dessa anläggningar. Vi behöver också hitta metoder för hur vi tar hand om alla de historiska dokumenten och data med mindre bra kvalitét så att vi inte fastnar i en loop att vi inte kan möta framtiden för att vi har ett ok av historiken.
När vi har enats om framtidsvisionen bjuder vi in olika leverantörer till att påvisa hur de kan leva upp till vår framtidsversion och påvisa att framtiden är genomförbar.

Vi har lånat en bild från en av våra talare på vår senaste Summit, Henrik Vikberg på tidigare AWS / nu Intelecy att om vi inte reflekterar och beslutar oss i Reflektionspunkten att vi behöver mer automatisering och digitalisering kommer industri slås ut av ekonomiska skäl. En del av argumenten beskrev vi tidigare.

Vi har också lånat ett argument från en tysk kemijätte. ”Allt som kan automatiseras och digitaliseras måste automatiseras och digitaliseras om vi ska överleva ekonomiskt”

Vi behöver med väldigt kort varsel fånga in intresset från industrin, system och tjänsteleverantörer, anläggningsägare och alla andra som är intresserad av dessa frågor av ren nyfikenhet.
E-posta info@seiia.se om ni är intresserad i någon form. Vi tänker oss ett litet engagemang från många parter för att insatsen ska vara lätt att ta ställning till och en förhoppning att ert engagemang växer under själva projektet.