Industrial Interoperability Summit 2023

Bild från SEIIA Industrial Interoperability Summit 2022, Reiner Meyer-Roessl från Dexpi / Autodesk

2023 års SEIIA Interoperability Summit kommer ske digitalt. Datum och program presenteras framåt sommaren.

Nominera redan nu 2023 års Interoperability Award 

Under ”Industrial Interoperability Summit 2023” kommer det delas ut ett pris ”SEIIA Industrial Interoperability Award” 

I prisjuryn sitter bl.a. Nils Sandsmark Posc Caesar Norge, Arto Marttinen ThTh Finland samt en representant från SEIIAs styrelse.

Syftet med priset är att lyfta fram Svenska exempel där företag, organisationer eller individer lyckats att skapa ett digitalt arbetssätt där interoperabilitet och ett gemensamt digitalt språk skapat vinster som kommit företaget eller organisationen tillgodo både kort och långsiktigt.

Helt enkelt lyfta fram goda exempel som inspirera andra att själv förändra sin informationshantering.

Kriterier för nominering:

  • Lönsamhet och värdeskapande (den nominerade ska ha skapat reellt värde)
  • Själv utgöra eller leverera till industriföretag.
  • Baserat på Interoperabilitet och ett gemensamt digitalt språk

I er nominering får ni gärna lyfta fram 

  • Nytänkande
  • Ledningens engagemang
  • Förändringsförmåga
  • Skalbarhet
  • Eller liknande utmärkande egenskaper för arbetet som givit resultat.
Skicka er kandidat till info@seiia.se och Skriv Interoperability Award 2023 i rubriken.
Ola L
Ola Linden från Siemens Energy mottog priset 2022 för Siemens räkning.