Projekt

Pågående och framtida projekt

IC5 IndTech DS SEIIA – Gemensam semantik

IC5 är ett av sex Industri Case i Digitala Stambanan

Del 1 (IC5-1)

 • Stötta Internationella ISO 15926-14 projektet med modellerings resurs bl.a. Doktorand från LTU med stöttning

Del 2 (IC5-2)

 • Kunskapsspridning av del 1
 • UseCase (Svensk processindustri) leverans in i ISO 15926-14
 • Digitala Produktpass
 • Interoperabilitet inom logistik

Vidareutveckling av ISO/TR 15926-14 till en industriell ontologi, en s.k “Upper ontology” som andra modeller förhåller sig till. Vår omvärld har kommit längre än Sverige och svensk anläggningsindustri behöver engagera sig i betydligt högre grad än vad som sker idag. För att digitaliseringen skall få önskad effekt och skapa ökad produktivitet, minskat klimatavtryck och säkerställa långsiktig överlevnad behövs system som är ”Machine Interoperaple”. Information på ett format som är anpassad för mänsklig konsumtion passar inte maskin till maskinkommunikation. Dokumentparadigmen behöver lämnas för att nå effektiva digitala processer och godkännandeprocesser måste bli fullständigt digitala utan krav på signering av dokument.   

Ett konkret område som 15926-14 omfattar är ”Reasoning”. Att system kan utan mänsklig handpåläggning ta fram beslutsunderlag för exempelvis upphandling ur en väldigt stor datamängd.

Validera framtagen ontology (inkl s.k. referensdata) genom “proof of concept” – implementationer tillsammans med projektets industriella partners.

Projektets aktivitetsområden är:

 1. Bygga kunskap om redan etablerade standarder inom området och speciellt då ISO 15926-14 och utvecklingen av denna genom:
  1. Initiala utbildningar i modellering och använd teknologi/verktyg
  2. Modelleringsworkshops på svensk nivå för genomgång av internationellt föreslagna modeller samt framtagning av förslag till modeller som bidrag till det internationella arbetet
  3. Ta fram ett Use-Case för ISO 15926-14 för Svensk Processindustri
  4. Utbildningar i ISO 15926-14, dess implementation (Operational Technology och Information Technology) och fördelar
 2. Kunskapsspridning
  1. En kunskaps-”hub” etableras inom projektet där alla projektresultat och erfarenheter finns sökbara och tillgängliga. Tjänsten managernas av SEIIA.
 3. Analysera hur uppdateringen av EU-direktivet (2009/125/EG) ESPR, Ecodesign for Sustainability Products’ Regulation kring DPP, Digitala Produkt Pass kommer påverka Svensk Processindustri och hur kan vi styra utförandet för att ge optimal nytta med kontrollerad informationsmängd.
 4. Industrins Ekosystem gällande logistik både inkommande råmaterial och utgående slutprodukter

NIC-Sweden

NIC står för ”Nordic Interoperability Cooperation” och består att SEIIA, ThTh i Finland och PCA i Norge startade ett samarbete i december 2019 under rubriken NIC. Samarbetet har givit att vi startat ett projekt i Sverige och ett i Finland. NIC-SE och NIC-FI för att på nationell nivå fortsätta arbetet som för SEIIAs del startade med LCDM fas1 och fas2 men också stärka det Nordiska samarbetet.  

Följande företag och organisationer deltar.

RISE Research Institutes of Sweden AB – BillerudKorsnäs Sweden AB- Boliden Mineral AB – Endress + Hauser AB – Eurocon SiteBase AB – Eurostep AB, Frontway AB – Luleå tekniska universitet, LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB – Plan B Services AB, PlantVision AB – SCA Munksund AB – Siemens AB – SSG Standard Solutions Group AB – Stora Enso Fors AB – SEIIA, Swedish Industrial Interoperability Association Ekonomisk förening 

Arrowhead fPVN

Production Value Networks

Ett arbete pågår för att etablera ett EU-projekt kring industriell Interoperabilitet som drivs av ProcessIT och Luleå Universitet med stöd av vårt Nordiska samarbete inom NIC.

Vi inväntar besked från EU / Vinnova om finansiering under Q1 2023

Genomförda projekt

LCDM (Fas1)

SEIIA bildades som ett resultat av ett projekt som kallades LCDM (fas1) ”Life Cycle Data Management”. I projektet användes DEXPI som bas för den pilot vi genomförde tillsammans med bolagen som synd i bilden till höger. Projektet var ett projekt där SSG Standard Solution Group var koordinerande. Projektet genomfördes som ett PiiA projekt och finansierades av Vinnova.

LCDM Fas2 

Redan under fas1 insåg vi i projektgruppen att det krävdes en fortsättning av arbetet och LCDM fas2 initierades. Projektet fortsatte med att fördjupa sig i den koncept och standarders som fanns internationellt. DEXPI och CFIHOS. Presentation av resultatet genomfördes på en digital konferens i mars 2021

Vill ni läsa mer finns det på Engelska under LÄNK

AutoPID

SEIIA har deltagit i ett projekt koordinerat av Process IT och Luleå Tekniska Universitet. Projektet var en förstudie för att se om vi med hjälp av AI kunde tolka äldre P&ID / Flödesscheman och göra dem digitalt interoperabla mellan system genom att använda DEXPI. Läs mer under denna länk.

AutoTWIN

SEIIA har också deltagit i ett annat projekt koordinerat av Process IT och Luleå Tekniska Universitet. AutoTWIN var en studie hur man kan hantera digitala tvillingar i en produktionsmiljö. SEIIAs roll var att återkoppla de internationella standarder på området till projektet.