Projekt

Pågående och framtida projekt

NIC-Sweden

NIC står för ”Nordic Interoperability Cooperation” och består att SEIIA, ThTh i Finland och PCA i Norge startade ett samarbete i december 2019 under rubriken NIC. Samarbetet har givit att vi startat ett projekt i Sverige och ett i Finland. NIC-SE och NIC-FI för att på nationell nivå fortsätta arbetet som för SEIIAs del startade med LCDM fas1 och fas2 men också stärka det Nordiska samarbetet.  

Följande företag och organisationer deltar.

RISE Research Institutes of Sweden AB – BillerudKorsnäs Sweden AB- Boliden Mineral AB – Endress + Hauser AB – Eurocon SiteBase AB – Eurostep AB, Frontway AB – Luleå tekniska universitet, LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB – Plan B Services AB, PlantVision AB – SCA Munksund AB – Siemens AB – SSG Standard Solutions Group AB – Stora Enso Fors AB – SEIIA, Swedish Industrial Interoperability Association Ekonomisk förening 

PVN-I

Production Value Networks – Interoperability

Ett arbete pågår för att etablera ett EU-projekt kring industriell Interoperabilitet som drivs av ProcessIT och Luleå Universitet med stöd av vårt Nordiska samarbete inom NIC.

Vill ni delta kontakta oss eller ProcessIT för mer information.

Genomförda projekt

LCDM (Fas1)

SEIIA bildades som ett resultat av ett projekt som kallades LCDM (fas1) ”Life Cycle Data Management”. I projektet användes DEXPI som bas för den pilot vi genomförde tillsammans med bolagen som synd i bilden till höger. Projektet var ett projekt där SSG Standard Solution Group var koordinerande. Projektet genomfördes som ett PiiA projekt och finansierades av Vinnova.

LCDM Fas2 

Redan under fas1 insåg vi i projektgruppen att det krävdes en fortsättning av arbetet och LCDM fas2 initierades. Projektet fortsatte med att fördjupa sig i den koncept och standarders som fanns internationellt. DEXPI och CFIHOS. Presentation av resultatet genomfördes på en digital konferens i mars 2021

Vill ni läsa mer finns det på Engelska under LÄNK

AutoPID

SEIIA har deltagit i ett projekt koordinerat av Process IT och Luleå Tekniska Universitet. Projektet var en förstudie för att se om vi med hjälp av AI kunde tolka äldre P&ID / Flödesscheman och göra dem digitalt interoperabla mellan system genom att använda DEXPI. Läs mer under denna länk.

AutoTWIN

SEIIA har också deltagit i ett annat projekt koordinerat av Process IT och Luleå Tekniska Universitet. AutoTWIN var en studie hur man kan hantera digitala tvillingar i en produktionsmiljö. SEIIAs roll var att återkoppla de internationella standarder på området till projektet.