Medlemmar

Våra medlemmar

Våra partners

Vad innebär ett medlemskap i SEIIA?
SEIIA är ett medlemsstyrt nätverk av företag och organisationer, som utvecklar, tillhandahåller och delar tillämpningar av relevanta internationella standarder och metoder för interoperabillitet.
Värdet skapas genom att medlemmar engagerar sig och bidrar, där SEIIA leder och driver arbetet.

 

SEIIA

 • Bidrar till ny kunskap
  • Forskning
  • Utveckling
 • Vägleder
  • Standarder
  • Processer
 • Inspirerar
  • Omvärldsbevakning
  • Informationsspridning
  • Nätverk

I SEIIA är företaget medlem men du som individ tillsammans med dina kollegor på företaget/organisationen  utgör givetvis vårt nätverk som vi tillsammans bildar föreningen SEIIA. SEIIA är en Ekonomisk förening helt utan vinst syfte.

Vad får jag som medlem?

 • Tillgång till vårt material  av beskrivning och handledningar för de Interoperabilitetsstandarder och koncept som vit tillämpar och adopterat.
 • Standardiserade mallar för informationsutbyte baserat på CFIHOS som kan användas direkt i era anläggningsprojekt för att förbättra ert data utbyte i projekten.
 • Medlemsmöten 2-3 per år där de internationella arbetena som görs kring de standarder som påverkar Interoperabilitetsarbetet presenteras, föreläsningar, erfarenhetsutbyte mellan medlemmar
 • Nyhetsbrev
 • Som medlem får du tillgång till ett brett nätverk, möjlighet att påverka utvecklingen i branschen och kunskap som ger direkt nytta i organisationen eller företaget.
 • Länkbiliotek med aktuella länkar för självstudier av olika interoperabilitets koncept och standarder.
 • Billigare deltagaravgift på våra seminarier och konferenser

Ett medlemskap innebär också ett stöd för SEIIAS verksamhet

 • Så vårt bidrag till Svensk industri kan öka
 • Att vårt bidrag till den internationella standardiserings arbetet med att delta i internationella nätverk, och kontinuerlig uppdatering av standarder.
 • Att vi kan uppdatera och utveckla våra mallar (CFIHOS) och guidelines för Industrin
 • Att vi internationellt påverkar CFIHOS och DEXPI koncepten så de följer den utveckling som vi behöver för att vara anpassad till Svensk industri 

Det är lätt att bli medlem i SEIIA. Skicka ett mejl till föreningen på mail adress med besked om att ni önskar bli medlem.

Uppgifter till ansökan:

Storlek på företaget/organisationen- Org.nummer – Fakturaadress – Telefon till huvudkontakt – Mejladresser till nyhetsbrev – Er logga – Kontaktpersoner som skall läggas in i vårt medlemsregister

I SEIIAS integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter. Integritetspolicy

Ditt medlemskap gör nytta

Bolag delas upp på olika nivåer där vi inte skiljer på anläggningsägare eller leverantörer.
 

1.       Små företag (inkluderar mikroföretag) och lärosäten (skolor och universitet) är de som har mellan upp till 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro (100 MSEK) per år. Medlemsavgift 500kr/år + serviceavgift 5000kr/år samt ett insatsbelopp 1000kr vid medlemstecknandet.

Totalt 5500kr/år  + 1000kr

2.       Medelstora företag är de som har mellan 50 och 250 anställda och har en årsomsättning eller balansomslutning om högst 50 miljoner euro (500 MSEK).

Medlemsavgift 500kr + serviceavgift 5000kr/år + tjänstepaket ”Small” (*4) 14500kr/år samt ett insatsbelopp 2 x 1000kr vid medlemstecknandet.

Totalt 20.000kr/år + 2 x1000kr

3.       Stora företag är de som har mer än 250 anställda och har en årsomsättning eller balansomslutning över 50 miljoner euro (500 MSEK)
Medlemsavgift 500kr + serviceavgift 5000kr/år + tjänstepaket ”Medium” (*4)

34 500kr/år samt ett insatsbelopp 4 x 1000kr vid medlemstecknandet.

Medlemsavgiften (500kr) är ej momspliktig och lika så Insatsen. Serviceavgift och tjänstepaket är momspliktigt och debiteras + moms. 

Totalt 40.000kr/år + 4 x 1000kr

Använd länken nedan för att fylla in en medlemsansökan!

Länk till medlemsansökan

QR Kod för anmälan till medlemskap SEIIA