Vår organisation

SEIIAs Styrelse

SEIIAs ordförande

Sundstrom Johnny. Arbetsgivare, Stora Enso Fors AB. Yrkesroll, Sektionschef Teknik & Investeringar, Plant data.

Mats Larsson. Arbetsgivare, Holmen AB. Yrkesroll, Platschef

Niklas Norén Arbetsgivare: Preem, Yrkesroll: Chef projektavdelningen Preems raffinaderier

Stefan Malmsten, Arbetsgivare: Nouryon AB, Yrkesroll: Director Digital

Walter Jonasson Arbetsgivare: Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, Vakin, Yrkesroll: Underhållschef

Malin Nerpin, Arbetsgivare Boliden Mines, Yrkesroll: Sektionschef Standards & Systems, Asset Management Technology

Bo Ottosson, Arbetsgivare, Siemens AB. Yrkesroll, Säljare med ansvar för COMOS, XHQ och PlantSight i Norden.

Mattias O´Nils, Arbetsgivare: Mittuniversitetet, Yrkesroll: Professor / Centrumledare för forskningscentret STC vid Mittuniversitetet

Therese Treutiger, Arbetsgivare: Microsoft, Yrkesroll:
Partner och Innovationsansvarig för Microsoft Sverige, Sitter i svenska
ledningsgruppen för Microsoft Sverige

Hans Rönnbäck Arbetsgivare: Endress+Hauser Sverige, Yrkesroll: Manager Projects & Solutions | Projects

Rogier Jongeling Arbetsgivare: Plan B BIM AB, Yrkesroll: BIM- och PLM-expert

Andres Dingvall Rauchwerger, Arbetsgivare: WSP, Yrkesroll: Avdelningschef Geoinformatik & Asset Management

SEIIAs operativa organisation

Erik Molin, operativt verksam i SEIIA med medlemskontakter och internationellt nätverkande

Matti Tuikkanen, operativt verksam i SEIIA med media och event