Industrial Interoperability Summit 2022

En mycket intressant presentation från 2021 och ESS i Lund.

SEIIA arrangerar under Scanautomatic 18 – 20 OKTOBER 2022 

Industrial Interoperability Summit 2022

LÄNK till Mässan

Arrangemanget görs i nära samarbete med Automation Region, PiiA och ITF Automation. 

ITF Automation och SEIIA arrangerar en gemensam middag den 19:e oktober. Mer information kommer när program mm börjat ta form.

Under ”Industrial Interoperability Summit 2022” kommer det delas ut ett pris ”SEIIA Industrial Interoperability Award” 

I prisjuryn sitter bl.a. Nils Sandsmark Posc Caesar Norge, Arto Marttinen ThTh Finland samt en representant från SEIIAs styrelse.

Utdelningen sker i samband med den gemensamma middagen med ITF Automation den 19:e oktober.

Syftet med priset är att lyfta fram Svenska exempel där företag, organisationer eller individer lyckats att skapa ett digitalt arbetssätt där interoperabilitet och ett gemensamt digitalt språk skapat vinster som kommit företaget eller organisationen tillgodo både kort och långsiktigt.

Helt enkelt lyfta fram goda exempel som inspirera andra att själv förändra sin informationshantering.

Kriterier för nominering:

  • Lönsamhet och värdeskapande (den nominerade ska ha skapat reellt värde)
  • Själv utgöra eller leverera till industriföretag.
  • Baserat på Interoperabilitet och ett gemensamt digitalt språk

I er nominering får ni gärna lyfta fram 

  • Nytänkande
  • Ledningens engagemang
  • Förändringsförmåga
  • Skalbarhet
  • Eller liknande utmärkande egenskaper för arbetet som givit resultat

Sponsorskap av SEIIA Industrial Interoperability Award?

I samband med utdelningen och information kring prisutdelningen samt i Nyhetsbrev mm kommer det finnas möjlighet att vara prissponsor för ”SEIIA Industrial Interoperability Award” Kontakta SEIIA på info@seiia.se för att meddela intresse. Grundtanken är att det kommer vara ett Guld-, Silver- och Bronspaket. 

Sponsorbidragen kommer gå till SEIIAs omkostnader i samband med jury, prisutdelning och övriga konferenskostnader.