Swedish Industrial Interoperability Association

Svensk industri lider idag av att vi definierar samma sak olika och det gör att våra IT-system inte kan utbyta data automatiskt. Med ett industriellt och internationellt referensdata skulle våra anläggningsintensiva industriföretag kunna etablera gränssnitt som säkerställde datautbyte med hög automatiseringsgrad i alla delar i livscykeln. SEIIA stödjer detta både nationellt och internationellt genom adoption och implementation av standarder och koncept inom Industriell Interoperabilitet.

Vad gör Interoperabilitet och digitalisering lönsam?
– Digitaliseringen är en nyckelkomponent för att kunna nå konkurrenskraft och detta göras i samverkan i en global värld mellan olika företag och olika branscher.

Therese Treutiger Microsoft

Vilka utmaningar ser du i ditt arbete kring interoperabilitet och digitalisering?
– Att tro att man effektivt skall kunna digitalisera ett företags processer utan en tydlig strategi kring interoperabilitet och standards är naivt, många utmaningar gäller tyvärr fortfarande hur att få organisationen att inse detta fullt ut och snabbt nog.

Stefan Malmsten Nouryon AB

The lack of a common digital language in the Norwegian oil and gas industry cost several > 10 BNOK, each year*

*Konkraft report (2018), Konkurransekraft – norsk sokkel i endring, page 58 – 60