Medlemmar

Välkommen till SEIIA hemsida

Följande bolag har meddelat intresse att bli medlemmar i ekonomiska föreningen Swedish Industrial Interoperability Association, SEIIA

SSG, Standard Solutions Group
ForsCon AB
Eurostep AB
XEAM
Stockholm Vatten
SIS
Holmen
ABB
Stora Enso
Vattenfall
Svenska Kraftnät
Billerud Korsnäs
Siemens
Roboet

Beskrivning av medlemskap

Medlemskap innebär att som medlem få tillgång till information, tjänster och produkter utvecklade av föreningen eller med föreningen tecknade samarbetsavtal med internationella organisationer och företag. Nätverk av kompetens och erfarenhetsutbyte inom området som föreningen har som arbetsområde, industriell interoperabililitet.

Medlemsavgifter
Bolag delas upp på tre nivåer där vi inte skiljer på anläggningsägare eller leverantörer. (*2)

Små företag (inkluderar mikroföretag) är de som har mellan upp till 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro (100 MSEK) per år. 10.000kr/år

Medelstora företag är de som har mellan 50 och 249 anställda och har en årsomsättning eller balansomslutning om högst 50 (500 MSEK) miljoner euro. 30.000kr/år

Stora företag är de som har mer eller lika med 250 anställda och har en årsomsättning eller balansomslutning över 50 (500 MSEK) miljoner euro
40.000kr/år

Ansluta en koncern med svenska enheter / bolag 80.000kr/år

Ansluta en koncern med svenska och utländska enheter / bolag 120.00kr/år

Tillsvidare har LCDM-projektet och Interimsstyrelsen bestämt att ett tak på 40 000kr oavsett koncern eller storlek på bolag samt att medlemskap som tecknas under 2019 gäller för resterande 2019 samt hela 2020.

(*2) Reservation för att förändringar kan sker i framtiden när föreningens arbete kommit igång.

Vill ni meddela ert intresse för medlemskap? Använd formuläret nedan så kontaktas ni för fortsatt dialog. Enbart en intresseanmälan inte bindande på något vis.